Zrušení zdravotních průkazů – novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Zrušení zdravotních průkazů od 01.07.2023 – novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) informuje, že dne 16.06.2023 byl ve Sbírce zákonů vydán zákon č. 167/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá účinnosti dne 01.07.2023 a v paragrafovém znění je dostupná zde:

Jednou ze změn, které tato novela zákona o ochraně veřejného zdraví přináší, je kompletní zrušení právní úpravy zdravotních průkazů (neoficiálně nazývaných „potravinářské průkazy“ či „zdravotní průkazy pracovníků v potravinářství“), viz změna v § 19 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato změna, která je účinná od 01.07.2023, tak u fyzických osob ruší povinnost vlastnit zdravotní průkaz, který byl dosud potřebný pro práci ve stravovacích službách, při výrobě a zpracování potravin, při provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry a při dalších činnostech epidemiologicky závažných, které jsou definovány v § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkazy se bez náhrady ruší a od 01.07.2023 je poskytovatelé zdravotních služeb přestanou vydávat.

Přejít nahoru