Zahraniční výjezd do Velké Británie

V týdnu od 14. do 20. dubna 2024 se vybraní zájemci z řad žáků naší školy (26 účastníků napříč studijními obory a třídami) spolu s pedagogickým doprovodem (Mgr. Zbyněk Válka, Ing. Jitka Gálová, Ph.D. a Ing. Alena Mynarčíková) zúčastnili zahraničního výjezdu do Velké Británie, konkrétně na sever Anglie a do Walesu s ubytováním v hostitelských rodinách v severoanglickém Chesteru. Na cestě do Anglie jsme měli půldenní zastávku v belgických Bruggách, kterým se ne nadarmo říká Benátky severu. Po noci strávené v hotýlku v Dunkerku na francouzském pobřeží jsme se v brzkých ranních hodinách vypravili trajektem do Doveru. Poté jsme pokračovali směr Stratford upon Avon (rodiště W. Shakespeara), Worcester s nádhernou gotickou katedrálou a na ubytování do hostitelských rodin v Chesteru. Druhý den v Anglii jsme si prohlédli přístavní město Liverpool se stadionem slavného FC Liverpool a odpoledne pak detailněji Chester s další gotickou katedrálou. Třetí den jsme navštívili hrad Conwy ve Walesu, poté národní park Snowdonia s výšlapem k jezeru pod nejvyšší horou Walesu – Snowdon a odpoledne pak královský hrad Caernarfon Castle. Čtvrtý a zároveň poslední den jsme se po snídani rozloučili s našimi hostiteli a přesunuli se do Oxfordu s tamní slavnou univerzitou, přičemž jsme také navštívili Ashmolean Museum plné zajímavých exponátů z různých historických epoch. V podvečer jsme vyrazili směr kanál La Manche na cestu domů. Závěrem je třeba dodat, že naši studenti měli příležitost (kromě zhlédnutí řady zajímavých památek a míst) vyzkoušet si pobyt v místních hostitelských rodinách a tím pádem i komunikaci s rodilými mluvčími, což zcela jistě rozšířilo jejich kulturní a vzdělávací obzory.

Přejít nahoru