Vyhlášení voleb do školské rady

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace,
náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
Mgr. Libor Marčík

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 167 odst. 2, a na základě Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, na základě usnesení č. 8147/15/R123 ze dne 19. 11. 2015

 

v y h l a š u j e

volby do Školské rady Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace,
náměstí Svobody 318

ve dnech 23. 5.  a 24. 05. 2024

  • pro zletilé žáky Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, Bzenec, náměstí Svobody 318,
  • pro pedagogické pracovníky Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318,
  • pro zákonné zástupce nezletilých žáků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318, proběhnou tajným hlasováním v budově školy na náměstí Svobody 318, dne 23. 05. 2024 v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. a v budově školy odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 dne 24. 05. 2024 v době od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Volby pedagogických pracovníků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318, proběhnou tajným hlasováním dne 23. 05. 2024 v době od 10:30 hod. do 15:00 hod. a odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 dne 24. 05. 2024 v době od 10:30 hod. do 15:00 hod.

Volby zletilých žáků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318, proběhnou tajným hlasováním v budově školy na náměstí Svobody 318 dne 23. 05. 2024 v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. a v budově odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 dne 24. 05. 2024 v době od 8:00 hod. do 10:00 hod.

Lhůta uplatňování kandidatur na člena Školské rady Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, je do 22. 05. 2024 do 12:00 hod.

Kandidáty lze uplatňovat písemně na adresu školy nebo na e-mailové adrese: sekretariat@sosbzenec.cz

 

Mgr. Libor Marčík
ředitel Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace

Přejít nahoru