soutěž Biologická olympiáda na Mendelově univerzitě

Biologická olympiáda se konala 5. 4. 2024 v Brně na Mendelově univerzitě. Této soutěže se účastnili i naši žáci oboru Ekologie a životní prostředí. Ze školního kola postoupili do krajského kola: Marika Šajdlerová a Vít Zapletal, oba ze třídy EU2A.  V silné konkurenci Vít Zapletal obsadil pěkné čtvrté místo. Děkujeme za reprezentaci a oběma blahopřejeme.

Přejít nahoru