Školní psycholog

pracoviště Bzenec, ul. Vinařů 354
budova DM, přízemí, dveře č. 20,  u hlavního vstupu  do budovy

Mgr. Jaroslav Mrkva, psycholog

 Na škole působí školní psycholog Mgr. Jaroslav Mrkva.  Jeho činnost je zaměřena na řešení problémů zejména v těchto oblastech:

 • Problémy s učením
 • Výchovné obtíže
 • Vztahy mezi žáky (v kolektivu)
 • Osobní, vztahové, rodinné problémy (rodinné zázemí, kamarádi…)

Školní psycholog poskytuje poradenské služby a konzultace i rodičům (zákonným zástupcům) žáků a pedagogickým pracovníkům.

Poradenské služby školního psychologa jsou poskytovány ve škole bezplatně, informace a data o žácích a jejich rodičích, která se psycholog dozví v souvislosti s výkonem psychologické činnosti, jsou důvěrná a je s nimi nakládáno tak, aby byla zaručena ochrana osobních údajů klientů.

Před první návštěvou musí být podepsaný informovaný souhlas s psychologickou pomocí žákovi – u nezletilých je třeba informovaného souhlasu žáka i zákonného zástupce, u zletilých podepisuje informovaný souhlas sám žák.

Podrobnější informace u Mgr. Mrkvy na tel. 605 065 442

Email: mrkvappp@seznam.cz, mrkva@ppphodonin.cz

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s účastí dítěte na skupinových aktivitách se školním psychologem, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Konzultace nutno předem objednat na tel. 605 065 442 / e-mail: mrkvappp@seznam.cz

Pracovní doba:


Pondělí:

12.30 – 19.30
Úterý17.00 – 19.30 (dle dohody)
Středa:15.00 – 19.30
Čtvrtek / Pátek:14.00 – 19.30(dle dohody)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 Projekt „Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání – Informace – Poradenství“

Přejít nahoru