Školní poradna pro rodiče

Pracovníci poskytující poradenské služby pro rodiče:

  • Školní psycholog:                        Mgr.Jaroslav Mrkva
  • Výchovní poradci:                       Ing. Marie Rumíšková, Mgr. Josef Gazdík
  • Školní metodici prevence:         Ing. Zdeňka Nečesánková, Ing. Miroslav Hudec
  • Školní speciální pedagog:          Ing. Bc. Jaroslav Váňa
  • Kariérový poradce :                    Ing. Marie Rumíšková      

KONZULTAČNÍ HODINY VŽDY PO DOHODĚ

Konzultace nutno předem objednat na tel. 605 065 442 / e-mail: mrkvappp@seznam.cz

INFORMACE PRO RODIČE: 

Co dělat v případě, že žák má:

 

Pokud rodič zjistí některý z uvedených znaků,  vždy  neprodleně informuje školu.

Přejít nahoru