Asistent pedagoga

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují určitou podporu při vzdělávání. Využití asistenta pedagoga je jedním z podpůrných opatření.

Činnost asistenta pedagoga týkající se žáka se speciálními vzdělávacími potřebami musí dle platné legislativy respektovat doporučení školského poradenského zařízení.  

Činnost asistenta pedagoga zahrnuje zejména pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, se zákonnými zástupci žáků apod. Asistent pedagoga žáka rovněž podporuje v rozvoji komunikace a začlenění do třídního kolektivu.

Asistent pedagoga napomáhá žákům v adaptaci na školní prostředí; poskytuje pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku.  Žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti.

Další činnost asistenta pedagoga spočívá v aktivizaci žáka při výkladu učiva a při plnění úkolů tzn. kontrole porozumění úkolům a podpoře žáka při vypracovávání úkolů s ohledem na vedení k jeho maximální samostatnosti.

Bližší popis činností asistenta pedagoga pro žáky s potřebou podpůrných opatření při vzdělávání je součástí doporučení školského poradenského zařízení, které je škola povinna respektovat a zajistit. 

Přejít nahoru