Zahraniční praxe a stáže

Škola dlouhodobě vysílá své žáky na zahraniční pobyty, kde se seznamují s kulturou, jazykem dané země a zároveň si prohlubují své praktické dovednosti.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt Erasmus+

  • SRN – BSZ WIESAU – partnerské hotely
  • Itálie – Florencie – partnerské hotely

Praxe žáků

  1. Praxe v hotelech na ostrovech Rhodos a Kos (výběr z nabídky hotelů).
  2. ostrov Kypr (výběr z nabídky hotelů).
Přejít nahoru