obor Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

ODBORNÁ PRAXE OBORU 41-45-L/51 MECHANIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Odborná praxe je dána Rámcovým vzdělávacím programem daného oboru a je rozpracována Školním vzdělávacím programem.

Délka praxe je stanovena na 2 výukové týdny. Délka denní pracovní doby je 8 hodin.

Žáci vykonávají odbornou praxi v prvním ročníku nástavbového studia. Praxe probíhá v období druhé dekády září až do konce listopadu. Žáci chodí na praxi ve skupině po třech. Výuka není přerušena a probíhá dle rozvrhu a žáci si probranou látku za daný týden musí doplnit. Jeden týden praxe je organizován se zaměřením na lesnictví a údržbu lesnické a kolové techniky. Druhý týden probíhá se zaměřením na zemědělskou výrobu a údržbu této techniky a práce se zvířaty – koně, dobytek.

Odborná praxe je zajišťována u našich smluvních sociálních partnerů:

  • Seal s.r.o. Strážnice – zde žáci vykonávají odbornou praxi v oblasti údržby  lesních motorových pil a opravy nákladních automobilů. Seznamují se s pracovními postupy oprav, plánování a organizování oprav a nákupu náhradních dílů.
  • Svoboda Rostislav Petrov – praxe je zaměřena na zemědělskou výrobu a práce se zemědělskými stroji a využití koňských potahů. Provádějí také drobné opravárenské, údržbové a čistící práce.

Získané poznatky a informace mohou žáci využít při zpracování maturitní práce.

Z odborné praxe žáci vypracovávají zprávu, kterou předají vyučujícímu předmětu Mechanizace v oboru.

Přejít nahoru