obor Hotelnictví

ODBORNÁ PRAXE OBORU 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ – ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR

Odborná praxe naplňuje oblast Odborného vzdělávání obsahových okruhů Gastronomie, Hotelnictví a Cestovního ruchu, Rámcového vzdělávacího programu oboru Hotelnictví.

 • Celkový rozsah odborné praxe je 4 týdny, tj. 20 dnů  (2 týdny – Luhačovice, 1 týden recepce Junior,   5 dnů – akce školy)
 • Odborná praxe je vykonávaná v provozovnách mezinárodních hotelů zařazených
  do vyšších kategorií.
 • Žáci se seznamují s organizací práce v odbytovém, výrobním a ubytovacím středisku, kde získávají zkušenosti z oblasti řízení středního managementu.
 • Při výrobní činnosti mají možnost poznat systém plánování a sestavování nabídky, organizaci práce ve výrobním středisku i progresivní technologii přípravy pokrmů.
 • Při odbytové činnosti se seznámí s formami prodeje, obsluhou hostů, vyúčtování
  s hostem a banketovým obchodem.
 • Dále se žáci seznámí s organizační strukturou hotelu, personálním obsazením hotelu,
  s úsekem front office a housekeeping. 
 • Tato odborná praxe propojuje vědomosti a dovednosti získané v odborných předmětech Učební praxe, Management a marketing, Hotelový provoz a Cestovní ruch. Průběh odborné praxe si žáci zaznamenávají do Deníku praxe.

Výstupem odborné praxe je zpracování seminární práce. Její hodnocení a účast na odborné praxi se započítává do hodnocení odborných předmětů v daném ročníku.

Přejít nahoru