obor Ekologie a životní prostředí

ODBORNÁ PRAXE OBORU 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR

Odborná praxe probíhá individuálně, žáci pracují na různých pracovištích. Žáci si zvolí organizaci, ve které praxi vykonají, nahlásí s dostatečným předstihem místo a termín jejího konání. Garantem odborné praxe je Ing. Jaroslav Váňa.

Časový rozsah odborné praxe je 5 pracovních dnů, zpravidla ji žáci absolvují souvisle v rámci jednoho týdne v prvním pololetí čtvrtého ročníku.

Při nástupu na praxi žáci projdou školením BOZP a PO.

Po dokončení praxe žáci doloží „Potvrzení o praxi“, které slouží jako doklad o vykonané praxi.

Žáci se seznámí s reálným provozem v různých zařízeních, naučí se provádět základní činnosti při ošetřování zvířat, rostlin, hospodářských objektů, lesa, rybníků, seznámí se s dokumentací, plány činnosti, postupy apod. Vždy záleží na konkrétní organizaci.

Výstupem je písemná zpráva z praxe.

Pracoviště pro vykonání praxe jsou městské a obecní úřady – odbory životního prostředí, Lesy ČR s.p., soukromé lesnické firmy, Povodí Moravy, zoologické zahrady, botanické zahrady, arboreta, ekologicky hospodařící zemědělci, chovy zvířat, čistírny odpadních vod, myslivecká sdružení, Moravský rybářský svaz, záchranné stanice pro živočichy a další.

Přejít nahoru