ODBORNÁ PRAXE OBORU 29-54-H/01 CUKRÁŘ – TŘÍLETÝ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM

Odborná praxe oboru cukrář je vykonávána ve dvou rozličných provozech.

  • V kavárně a cukrárně LONGUS Kyjov v hodinovém rozsahu 70 hodin ve druhém nebo třetím ročníku. Zde se žáci seznamují s přímým reálným cukrářským provozem a sortimentem výrobků. Pracují pod dozorem instruktorů a učí se samostatně orientovat v jiném prostředí, než jsou zvyklí. Získávají tak zkušenosti pro svůj další profesní rozvoj. Průběh pracovních činností zaznamenávají do pracovních deníků.
  • Ve firmě CANDY PLUS Rohatec v hodinovém rozsahu 14 hodin v průběhu celého studia. Žáci se seznámí s průmyslovým provozem výroby nečokoládových cukrovinek a. v laboratorním provozu si vytvoří vlastní bonbony. Pracují pod dohledem učitele odborného výcviku. Na základě získaných poznatků vyhotoví seminární práci.
Přejít nahoru