ODBORNÁ PRAXE OBORU 41-53-H/01 RYBÁŘ – TŘÍLETÝ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM

Odborná praxe oboru rybář je vykonávána v podnicích rybářské prvovýroby a organizacích rybářských svazů.

  • Rybářství Hodonín – Písečná s. r. o. V tomto školním podniku odborný výcvik směřuje k nácviku a procvičování dovedností při vykonávání konkrétní, samostatné nebo týmové práce v rybářském provozu, který se zabývá chovem, lovem a distribuci sladkovodních ryb, chovem okrasných ryb a chovem vodní drůbeže. Žáci si zde osvojí dovednosti v obsluze zařízení a mechanizačních prostředků používaných v rybnikářství, jejich údržbu a jednoduché opravy. Odborná praxe zde je vykonávaná v rozsahu u prvního ročníku 372 hodin, u druhého a třetího ročníku v rozpětí 434 hodin.
  • Zpracovna ryb Mušov, Rybnikářství Pohořelice a. s.  Žáci zde získají odborné kompetence při zpracování ryb, kdy dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce při obsluze zařízení pro zpracování ryb a osvojují si technologické postupy platné pro zpracování ryb. Rozsah odborné praxe u prvního ročníku je 30 hodin a u druhého a třetího ročníku 35 hodin.
  • Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz U organizacích těchto rybářských svazu probíhá odborná praxe na odchovnách lososovitých ryb a to u prvního ročníku v rozsahu 42 hodin a u druhého a třetího ročníku v objemu 49 hodin. Studenti zde získají znalosti a dovednosti při umělém výtěru lososovitých ryb, odchovu jednotlivých ročníků lososovitých ryb a jejich distribuci za účelem zarybňování rybářských revírů.
Přejít nahoru