Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části, jejich forma a témata

obor: 65-42-M/01 Hotelnictví, třída HT4A

  • Ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky
  • Témata maturitní práce k obhajobě 
  • Pokyny pro vypracování a kritéria hodnocení maturitní práce 
  • Způsob hodnocení profilové zkoušky
  • Ustanovení o délce konání a rozsahu písemných prací profilové části MZ
  • Termíny konání MZ
Přejít nahoru