Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro žáky je možné využít k opakovanému vysvětlení a procvičení učiva.

Připomínáme všem žákům, že nadále platí možnost domluvy doučování nad rámec konzultačních hodin. Doučování nabízejí učitelé jednotlivých předmětů. V případě individuální potřeby neváhejte kontaktovat příslušného učitele. Využijte této možnosti k doplnění učiva a úspěšnému ukončení klasifikace za 2. pololetí. 

pracoviště Junior


pracoviště Přívoz

Přejít nahoru