Zájemci o ubytování v Domově mládeže střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizaci, ve školním roce 2023-2024, doručí vyplněnou přihlášku do domova mládeže nejpozději do 31. 5. 2023 na adresu školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec.

Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží písemné vyrozumění o přijetí současně s pokyny k nástupu do DM nejpozději do 30. 6. 2023.

Přejít nahoru