Přihláška k ubytování

Zájemci o ubytování v Domově mládeže Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizaci, ve školním roce 2024-2025, doručí vyplněnou přihlášku do domova mládeže nejpozději do 31. 5. 2024 na adresu školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec, popř. elektronicky na adresu: jurasek.b@sosbzenec.cz

Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží písemné vyrozumění o přijetí současně s pokyny k nástupu do DM nejpozději do 30. 6. 2024.

Přejít nahoru