Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024 – 2025

Podmínky a kritéria přijímacího řízení:

Podání přihlášek – termíny

1. – 20. února 2024

Jednotná přijímací zkouška – termíny

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny:

  1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  2. termín: úterý 30. dubna 2024

Tiskopisy přihlášek a jiné formuláře

viz stránky MŠMT, ke stažení a tisku

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

  • přihláška ke vzdělávání
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
  • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou  ochranou

(Obory vzdělání skupin 16 Ekologie a ochrana životního prostřední, 18 Informatické obory, 63 Ekonomika a administrativa, 78 Obecně odborná příprava a 78 Obecná příprava s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků a proto se k přihlášce do těchto oborů vzdělání lékařský posudek nepřikládá.)


Užitečné odkazy:


Zdravotní stav:

Vážení rodiče,
mají-li Vaše děti v základní škole úlevy na základě doporučení Školského poradenského zařízení (nejčastěji pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, dále PPP nebo SPC), prosím, kontaktujte toto zařízení a vyžádejte si doporučení i pro studium na střední škole. S dostatečným předstihem musíte kontaktovat zmíněné zařízení (někde jsou objednací lhůty až 6 měsíců) a objednat své dítě ke kontrolnímu vyšetření. Závěry vyšetření by měly být na střední škole ideálně ještě před zahájením školního roku, po zahájení co nejdříve. Každé takové doporučení má určitou dobu platnosti a je na Vás, zákonných zástupcích, abyste si dobu platnosti pohlídali a ještě než uplyne, vyžádali si od těchto zařízení nové platné doporučení. PPP nebo SPC může také doporučit škole určité úlevy pro Vaše dítě pro vykonání závěrečných zkoušek, ale Vy, jako zákonní zástupci, musíte o toto doporučení požádat. Pokud již bude Vaše dítě v té době plnoleté, žádá si o úlevy samo za sebe.

Přejít nahoru