Přijímací řízení

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024 – 2025

Podmínky a kritéria přijímacího řízení:

Podání přihlášek – termíny

  • 21. – 24. května 2024
Jednotná přijímací zkouška se nekoná, do maturitních oborů si podávají přihlášky pouze ti uchazeči, kteří konali přijímací zkoušku v prvním kole.
Školní přijímací zkouška do nástavbových oborů – (Podnikání, MZLH) 10. června 2024 v 13:00 hodin, pracoviště Bzenec – Přívoz.
Výsledky přijímacího řízení 21. června 2024

Tiskopisy přihlášek a jiné formuláře

(Obory vzdělání skupin 16 Ekologie a ochrana životního prostřední, 18 Informatické obory, 63 Ekonomika a administrativa, 78 Obecně odborná příprava a 78 Obecná příprava s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků a proto se k přihlášce do těchto oborů vzdělání lékařský posudek nepřikládá.)


 

Užitečné odkazy:


Zdravotní stav:

Vážení rodiče,
mají-li Vaše děti v základní škole úlevy na základě doporučení Školského poradenského zařízení (nejčastěji pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, dále PPP nebo SPC), prosím, kontaktujte toto zařízení a vyžádejte si doporučení i pro studium na střední škole. S dostatečným předstihem musíte kontaktovat zmíněné zařízení (někde jsou objednací lhůty až 6 měsíců) a objednat své dítě ke kontrolnímu vyšetření. Závěry vyšetření by měly být na střední škole ideálně ještě před zahájením školního roku, po zahájení co nejdříve. Každé takové doporučení má určitou dobu platnosti a je na Vás, zákonných zástupcích, abyste si dobu platnosti pohlídali a ještě než uplyne, vyžádali si od těchto zařízení nové platné doporučení. PPP nebo SPC může také doporučit škole určité úlevy pro Vaše dítě pro vykonání závěrečných zkoušek, ale Vy, jako zákonní zástupci, musíte o toto doporučení požádat. Pokud již bude Vaše dítě v té době plnoleté, žádá si o úlevy samo za sebe.

Přejít nahoru