Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

Název ŠVP:                 Masér sportovní a rekondiční  
Kód a název oboru vzdělání:69-41-L/02, Masér sportovní a rekondiční
Dosažený stupeň vzdělání:Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní

NAUČÍME VÁS:

 • volit vhodný druh masáže v souladu se zdravotním stavem a požadavky klienta
 • poskytovat odbornou poradenskou službu, osvojovat si nové odborné poznatky
 •  orientovat se v oblasti anatomie a lidské psychiky
 • uplatňovat zdravotní hlediska a zdravotně-hygienické předpisy

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • povolání masér
 • v oblasti sportovní rehabilitace
 • v lázeňských zařízeních
 • ve sportovních oddílech
 • ve wellness zařízeních
 • v kosmetických salonech
 • jako soukromě podnikající osoby
 • poskytování poradenských služeb v oblastech správného životního stylu a životosprávy a v oblasti péče o tělo
Přejít nahoru