HOTELNICTVÍ

Název ŠVP:                 Hotelnictví
Kód a název oboru vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Dosažený stupeň vzdělání: Střední s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní

Absolventi oboru hotelnictví získají úplné střední odborné vzdělání a jsou připraveni uplatnit se ve středních technicko-hospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích. Naleznou uplatnění i v komplexu služeb cestovního ruchu. Jsou připraveni vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící, např. pracovník informačního centra, pracovník cestovní kanceláře, recepční, průvodce, provozní hotelu, vedoucí stravování atd. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru. Škola dbá, aby praxe probíhala nejen na hotelích, ale i v zařízeních cestovního ruchu – získávají praxi v lázeňských zařízeních, památkových objektech, v cestovních kancelářích a při průvodcovských činnostech apod.

Možnost získání osvědčení:    

 • barmanský kurz
 • kurz studené kuchyně
 • somelierský kurz
 • carvingový kurz
 • baristický kurz

PROČ STUDOVAT HOTELNICTVÍ?

 • Hotelnictví a gastronomie je kreativní prací
 • Získáte jazykové vybavení AN/NJ
 • Perspektivní stále se rozvíjející obor
 • Možnost zahraničních stáží a praxí
 • Možnost cestování
 • Setkáte se s významnými osobnostmi
 • Motivující kombinace hotelnictví a gastroprovozu
 • Zúčastníte se prestižních gastrosoutěží
 • Nahlédnete do tajů profesionálního someliéra, baristy a barmana

Fotoalbum oboru Hotelnictví


Naši absolventi – jak se jim daří a jak zpětně hodnotí školní léta.

Přejít nahoru