Ekologie a životní prostředí

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Název ŠVP:                 Ekologie a životní prostředí
Kód a název oboru vzdělání:16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Dosažený stupeň vzdělání: Střední s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní

NAUČÍME VÁS:

 • Orientaci v oborech: ekologie, ochrana přírody a životního prostření, lesnictví a biologie
 • Práci v odborných laboratořích
 • Odborné práce v lesnictví a ochraně přírody
 • Orientaci v legislativě týkající se oboru studia
 • Ekonomický přehled
 • Monitoring složek životního prostředí
 • Dále je možné získat:
 1. řidičské oprávnění sk. B
 2. osvědčení pro výkon práva myslivosti a mysliveckého hospodáře
 3. osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • v oblasti ekologie
 • referent životního prostředí ve státní správě
 • pracovník ochrany přírody a krajiny
 • provozní ekolog
 • lesník  (zejména v CHKO)
 • inspektor ochrany ovzduší
 • hydrolog
 • meteorolog
Přejít nahoru