ZAHRADNÍK

Název ŠVP:                 Zahradník
Kód a název oboru vzdělání:41-52-H/01 Zahradník
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní

NAUČÍME VÁS:

 • široké spektrum zahradnických dovedností
 • pěstovat zeleninu, ovoce, květiny, okrasné a ovocné dřeviny, sadovnické výpěstky
 • vysazovat a množit sadovnické výpěstky
 • udržovat a ošetřovat rostliny ve volné půdě i ve sklenících
 • zhotovovat běžné vazačské výrobky
 • vytvořit floristické výrobky dle ročního období
 • pěstování a zpracování vína, práce ve vinohradě

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • zahradník v zahradnictví
 • pracovník zahradních center v obchodních domech a hobby marketech
 • zaměstnanec pěstitelské firmy
 • pracovník technických služeb ve městě
 • pracovník v okrasných školkách a sklenících
 • pracovník  na rekultivacích, nebo v ovocných sadech
 • jako soukromě podnikající osoby
Přejít nahoru