RYBÁŘ

Název ŠVP:                 Rybář  
Kód a název oboru vzdělání:41-53-H/01 Rybář
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní

NAUČÍME VÁS:

 • rybářskou prvovýrobu
 • údržbu a provoz údolních vodních ploch a toků
 • zpracování ryb
 • péči o vody a správnému chovu ryb i okrasných
 • způsoby lovu ryb
 • chovu vodní drůbeže
 • rybářským tradicím
 • dále může absolvent získat:
 1. osvědčení pro výkon práva myslivosti a mysliveckého hospodáře
 2. osvědčení pro práci s motorovou pilou, křovinořezem, jamkovačem, plotostřihem
 3. řidičské oprávnění sk. B, T
 4. osvědčení k obsluze vysokozdvižného vozíku

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • rybářský hospodář svazových vod
 • management soukromých poplatkových vod
 • práce v rybářstvích
 • ve zpracovnách ryb
 • v oblasti údržby ploch zeleně
 • OSVČ apod.
Přejít nahoru