Lesní mechanizátor

LESNÍ MECHANIZÁTOR

Název ŠVP:                 Lesní mechanizátor
Kód a název oboru vzdělání:41-56-H/01 Lesní mechanizátor
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní

NAUČÍME VÁS:

 • Pěstební práce  – ruční obnova lesa zalesňovacím pěstebním nářadím
 • Mechanizované pěstební práce – prořezávky
 • Těžba dříví RMŘP – ruční motorová řetězová pila, manipulace, kácení, zvláštní případy těžby
 • Soustřeďování dříví traktory, koňským potahem, vyvážecí soupravou, lanovkou Larix kombi
 • Práce v korunách stojících stromů
 • Práce s jeřábem, hydraulická ruka, jeřábový nakladač kmenů
 • Obsluha a údržba pásového vytahovače
 • Obsluha a údržba horizontální pásové a okružní pily
 • Obsluha a údržba křovinořezu
 • Obsluha a údržba pěstebních lesních mechanizovaných prostředků – plotostřih, jamkovač, teleskopická vyvětvovač, mulčovač, rotavátorový mulčovač
 • Oprava a údržba lesních mechanizačních prostředků
 • Můžete získat:
 1. řidičské oprávnění sk.T zdarma  a  B se slevou
 2. v případě zájmu i osvědčení pro výkon práva myslivosti

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • v lesnickém provozu především u státních, obecních i soukromých lesů
 • u dřevařských firem a na dřevoskladech, a dále pak u obecních úřadů, u technických služeb v oblasti péče o veřejnou zeleň
 • v oblasti údržby ploch podél komunikací (např. železnice, silnice)
 • v ochranných pásmech pod elektrovody (např. u energetických společností)
 • v zahradní architektuře, arboristice
 • OSVČ apod.
Přejít nahoru