Kuchař – číšník

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

Název ŠVP:                 Kuchař – číšník
Kód a název oboru vzdělání:65-51-H/01 Kuchař – číšník
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní

Obor Kuchař – číšník nabízí široké uplatnění ve stále se rozvíjejícím oboru gastronomie. Během studia máte možnost získat další specializace:

Barmanský kurz, Kurz studené kuchyně, Sommelierský kurz, Baristický kurz, Carvingový kurz

Absolvent oboru kuchař-číšník se uplatní v pozici zaměstnance v provozovnách veřejného stravování na úseku přípravy a odbytu pokrmů a nápojů.

Pracuje jako samostatný kuchař od přijetí surovin, přes jejich technologickou úpravu až po expedici hotového pokrmu. Připravuje pokrmy české kuchyně i zahraničních kuchyní. Zhotovuje pokrmy teplé i studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky. Dbá na kvalitu provedení práce, estetickou úpravu pokrmů a jejich správné uchování. Jako číšník ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Přejít nahoru