PODNIKÁNÍ

Název ŠVP:                 Podnikání
Kód a název oboru vzdělání:64-41-L/51 Podnikání
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:2 roky, denní nástavbové studium

NAUČÍME VÁS:

 • orientaci v oboru ekonomie, účetnictví, práva, marketingu  a managementu, finančnímu hospodaření podniku atp.
 • dokážete zpracovávat účetní doklady, vyplníte daňové přiznání, budete se orientovat v daňové soustavě, spočítáte mzdy atp.
 • naučíte se aktivně získávat a zpracovávat informace na PC
 • samostatně pracovat s počítačovými programy na zpracování účetnictví, mezd, fakturace, skladové evidence, apod.
 • používat desetiprstovou techniku při zpracování písemností obchodního i osobního i právního charakteru
 • budete vedeni k týmové práci a uplatnění znalostí cizích jazyků
 • dokážete aplikovat nabyté znalosti v oblasti etiky a komunikačních technik
 • veškeré teoretické znalosti uplatníte v rámci odborné a učební praxe na smluvních pracovištích
 • své teoretické i praktické znalosti zakončíte maturitní zkouškou

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • absolvent získá všeobecné i odborné vzdělání, které je předpokladem pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích i službách
 • práce ve veřejné správě
 • práce v oblasti financí, jako např. v bankovním sektoru, v oblasti pojištění či realit
 • samostatné řízení vlastní firmy – OSVČ
 • pokračování ve studiu na VŠ nebo na vyšší odborné škole, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělávání
Přejít nahoru