Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

MECHANIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Název ŠVP:                 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Kód a název oboru vzdělání:41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Dosažený stupeň vzdělání:Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:2 roky, denní nástavbové studium

NAUČÍME VÁS:

 • Orientaci v oborech: lesní a zemědělská výroba, myslivost, mechanizace    v oboru, strojírenské technologie, elektronika a automatizace a biologie a  ekologie
 • Práci v odborných lesnických a zemědělských profesích
 • Práci v odborných strojírenských profesích
 • Využití a orientaci v legislativě týkající se oboru studia a BOZP
 • Působení na životní prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na lidi
 • Dále je možné získat:
 1. osvědčení o rekvalifikaci a způsobilosti pracovat jako operátor harvestorů a vyvážecích traktorů
 2. osvědčení pro výkon práva myslivosti a mysliveckého hospodáře

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • uplatnění v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby
 • uplatnění v mechanizovaných provozech lesní prvovýroby
 • v oblasti prodeje zemědělské techniky
 • v oblasti prodeje lesnické a manipulační techniky
 • zemědělský technik, vedoucí, mistr v opravnách a zařízeních poskytující další servisní služby v oblasti zemědělství
 • lesní technik, vedoucí, mistr v opravnách a zařízeních poskytující další servisní služby v oblasti lesnictví
 • kontrola dodržování předpisů v oblasti BOZP
 • jako mistr v závodech na zpracování dřevní hmoty
 • jako mistr ve skladech
 • jako mistr v kovovýrobě
Přejít nahoru