ZAHRADNÍK – zkrácené studium

Název ŠVP:                 Zahradník
Kód a název oboru vzdělání:41-52-H/01 Zahradník
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní

NAUČÍME VÁS:

 • základní zahradnické a aranžérské práce
 • připravovat optimální podmínky prostředí pro pěstování zahradnických kultur 
 • rozmnožovat rostliny generativním i vegetativním způsobem včetně stimulátorů,
 • sadby a pěstování sazenic
 • vysazovat rostliny na trvalém stanovišti a ošetřovat je
 • sklízet produkty zahradnické výroby, třídit je, zpracovávat, balit a expedovat
 • aranžovat rostliny do různých interiérů, využívat prvků moderní vazby
 • využívat způsoby a techniku hnojení, přihnojování
 • aplikování základních ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům
 • používat, opravovat a udržovat drobné ruční zahradnické nářadí
 • obsluhovat jednoduché mechanizační prostředky
 • osvojit si základní obchodní činnost tak, aby nenarušoval životní prostředí
 • aktivně se podílet na ochraně životního prostředí

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • zahradník v zahradnictví
 • pracovník zahradních center v obchodních domech a hobby marketech
 • zaměstnanec pěstitelské firmy
 • pracovník technických služeb ve městě
 • pracovník v okrasných školkách a sklenících
 • pracovník  na rekultivacích a krajinářství, nebo v ovocných sadech
 • jako soukromě podnikající osoby
Přejít nahoru