Výrobce potravin ZS

CUKROVINKÁŘ – zkrácené studium

Název ŠVP:                 Výrobce potravin – cukrovinkář
Kód a název oboru vzdělání:29-51-H/01 Výrobce potravin – cukrovinkář
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní

 NAUČÍME VÁS:

 • vyrobit tradiční cukrovinky, čokoládové, nečokoládové
 • obsluhovat moderní technologické zařízení
 • orientovat se v oblasti bezpečnosti a kvality potravin

 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • v cukrovinářských provozech
 • v zahraničních firmách působících v České republice
 •  ve specializovaných prodejnách
 • Chocolateriích a cukrárnách

KONZERVÁŘ – zkrácené studium

Název ŠVP:                 Konzervář
Kód a název oboru vzdělání:29-51-H/01 Výrobce potravin – konzervář
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní

NAUČÍME VÁS:

 • zpracovat produkty ze zeleniny a ovoce
 • různé způsoby výroby nápojů
 • obsluhovat moderní technologické zařízení
 • orientovat se v bezpečnosti a kvalitě potravin

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI:

 • v konzervárenské výrobě
 • v zahraničních firmách působících v České republice
 •  ve specializovaných prodejnách
Přejít nahoru