CUKRÁŘ – zkrácené studium

Název ŠVP:                 Cukrář
Kód a název oboru vzdělání:29-54-H/01 Cukrář
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní

NAUČÍME VÁS:

 • vyrobit tradiční cukrářské výrobky
 • vyrobit dorty podle moderních trendů
 • zhotovit ozdoby z marcipánu a čokolády
 • připravit zmrzlinu
 • možnost účastnit se odborných cukrářských kurzů

UPLATNĚNÍ V PRAXI:

 • povolání cukrář
 • v domácích i zahraničních cukrárnách
 • v hotelových provozech
 • v kavárnách
 • v pekárnách
 • jako soukromě podnikající osoby
Přejít nahoru