+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Odborná praxe pro obor Hotelnictví

Odborná praxe naplňuje oblast Odborného vzdělávání obsahových okruhů Gastronomie, Hotelnictví a Cestovního ruchu, Rámcového vzdělávacího programu oboru Hotelnictví.

Výstupem odborné praxe je zpracování seminární práce. Její hodnocení a účast na odborné praxi se započítává do hodnocení odborných předmětů v daném ročníku.

 

Prostory, kde žáci vykonávají praxi. Hotel Pohoda Prostory, kde žáci vykonávají praxi. Hotel Pohoda Prostory, kde žáci vykonávají praxi. Hotel Pohoda Ubytování žáků, hotel Pohoda Ubytování žáků, hotel Pohoda Ubytování žáků, hotel Pohoda Hotel Pohoda