+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Obecné informace

O webu

Web je určen zejména žákům, kteří se hlásí k maturitní zkoušce, a pedagogům středních škol. Na tomto místě naleznete informace ke všem fázím maturitní zkoušky – informace potřebné k podání přihlášky k maturitní zkoušce, nejdůležitější informace k jednotlivým zkouškám, termíny konání zkoušek a zveřejnění jejich výsledků. Na webu jsou publikovány i testy písemných zkoušek společné části z přechozích let, které mohou sloužit jako jedna ze součástí přípravy k maturitní zkoušce. Na webu naleznete i postup a formuláře k podání žádostí o přezkoumání zkoušek. Web přináší i důležité informace pro školy a jejich pedagogy – katalogy požadavků, ze kterých se při tvorbě zkoušek společné části vychází, pravidla pro uzpůsobení podmínek konání zkoušky a informace pro vzdělávání pedagogů související s administrací a realizací maturitních zkoušek. Na webu jsou k dispozici i právní předpisy, které tvoří legislativní rámec maturitní zkoušky.

Přístup zde.: https://maturita.cermat.cz/


Vážení rodiče,

mají-li Vaše děti v základní škole úlevy na základě doporučení Školského poradenského zařízení (nejčastěji pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, dále PPP nebo SPC), prosím, kontaktujte toto zařízení a vyžádejte si doporučení i pro studium na střední škole. S dostatečným předstihem musíte kontaktovat zmíněné zařízení (někde jsou objednací lhůty až 6 měsíců) a objednat své dítě ke kontrolnímu vyšetření. Závěry vyšetření by měly být na střední škole ideálně ještě před zahájením školního roku, po zahájení co nejdříve. Každé takové doporučení má určitou dobu platnosti a je na Vás, zákonných zástupcích, abyste si dobu platnosti pohlídali a ještě než uplyne, vyžádali si od těchto zařízení nové platné doporučení. PPP nebo SPC může také doporučit škole určité úlevy pro Vaše dítě pro vykonání závěrečných zkoušek, ale Vy, jako zákonní zástupci, musíte o toto doporučení požádat. Pokud již bude Vaše dítě v té době plnoleté, žádá si o úlevy samo za sebe.