Vážení rodiče a žáci,

na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy byly vydány nové školní vzdělávací programy pro všechny obory, které jsou platné od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníků.  

Úprava školních vzdělávacích programů byla provedena z důvodu aktualizace rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání, které obsahují aktualizace odborné složky vzdělávání, doplnění vazby na Národní soustavu kvalifikací, úpravu Ekonomického vzdělávání, ve kterém došlo k zohlednění aktualizovaného standardu Finanční gramotnosti schváleného Ministerstvem financí.

Všechny školní vzdělávací programy jsou uloženy na přístupném místě v budově školy (náměstí Svobody 318, PC ve vestibulu).

Přejít nahoru