Informace o subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

  • 1. Název školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
  • 2. Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, č.p. 449, 601 82 Brno
  • 3. Kontaktní spojení: náměstí Svobody 318, Bzenec, info@sosbzenec.cz, tel.: 518 384 527
  • 5. Bankovní spojení: 11035671/0100
  • 6. IČ 00053155
  • 7. DIČ CZ00053155
  • 8. REDIZO 600014614
  • ID Datové schránky:  3wwy43s
    • Pokud má student(ka), nebo jeho zákonný zástupce zřízenou datovou schránku, ať tuto skutečnost neprodleně oznámí na studijním oddělení školy.
Přejít nahoru