Mezinárodní soutěže v lesnických znalostech a dovednostech YPEF

V pátek 3. března 2023 proběhlo, na pracovišti školy Přívoz, místní kolo mezinárodní soutěže v lesnických znalostech a dovednostech YPEF (Young People in European Forests), jejímž hlavním pořadatelem a sponzorem jsou Lesy České republiky, s.p.. Zástupce LČR, s.p.
Ing. Petr Šťastný měl pro žáky připravený vědomostní test a poznávání větviček, vzorků dřeva a semen lesních dřevin, paroží a stop zvěře a doplňkové venkovní disciplíny. V letošním roce se zúčastnilo 12 družstev.  Nejlépe se umístilo družstvo žáků z oborů Ekologie a životní prostředíMechanizace zemědělství a lesního hospodářství ve složení: Jakub Škodík,  Viktor Kousal, Hubert Havelka, které postupuje do regionálního kola. Druhou u a třetí příčku obsadili žáci oboru Ekologie a životní prostředí. Na druhém místě se umístilo družstvo: Vít Marek, Šimon Kubík a Jakub Ehrenberger a jako třetí: Ema Salajková, Šárka Hubáčková a Barbora Němcová. Všem soutěžícím blahopřejeme!

Přejít nahoru