Ekologická olympiáda

Ve dnech 26. – 27. 9. 2022 proběhlo krajské kolo soutěže, pořádané Českým svazem ochránců přírody, Ekologická olympiáda. Tématem byla druhová ochrana. Olympiády se zúčastnilo také družstvo žáků naší školy, oboru Ekologie a životní prostředí. V areálu školského zařízení pro enviromentální vzdělávání – Lipka v Krásensku proběhla 1. den dopoledne úvodní část v podobě vědomostního testu a poznávání přírodnin. Odpoledne následovala 2. část, formou exkurze do Národní přírodní rezervace Býčí skála v Moravském krasu. Následovalo zadání a zpracování praktického úkolu, týkajícího se ochrany sokola stěhovavého v uvedené lokalitě. Druhý den dopoledne pak žáci obhajovali svůj navržený projekt. Zejména tato část byla velkým přínosem pro všechny zúčastněné – žáci tak měli možnost zúročit znalosti získané ve škole a nahlédnout, co obnáší práce ekologa, přírodovědce a ochránce přírody.

Přejít nahoru