+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Mezinárodní soutěž v lesnických znalostech a dovednostech...

Ve středu 16. března 2022 proběhlo, na naší škole již po sedmé, místní kolo mezinárodní soutěže v lesnických znalostech a dovednostech YPEF (Young People in European Forests), jejímž hlavním pořadatelem a sponzorem jsou Lesy České republiky, státní podnik. Lesníci z Lesního závodu Židlochovice měli pro žáky připravený vědomostní test a poznávání větviček, vzorků dřeva a semen lesních dřevin, paroží a stop zvěře a doplňkové venkovní disciplíny hod polenem a polínkem do dálky. V letošním roce se zúčastnilo rekordních 16 družstev, celkem 46 žáků z oborů Ekologie životního prostředí a Lesní mechanizátor.  Nejlépe se umístilo družstvo třídy LR3Z ve složení Viktor Kousal, Hubert Havelka, Lukáš Maňák, které postupuje do regionálního kola, pořádaného Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Na 2. místě se umístilo družstvo EU3A Jakub Škodík, Martin Jordán, Dominik Šenk a jako třetí, opět družstvo LR3Z ve složení Radim Blüml, Marek Duchoň, Jan Tittl. Je potěšitelné, že se stále více žáků zapojuje do soutěže, která prověřuje jejich přírodovědné znalosti a motivuje k lesnickému povolání.


Mezinárodní soutěž v lesnických znalostech a dovednostech YPEF Mezinárodní soutěž v lesnických znalostech a dovednostech YPEF Mezinárodní soutěž v lesnických znalostech a dovednostech YPEF Mezinárodní soutěž v lesnických znalostech a dovednostech YPEF Mezinárodní soutěž v lesnických znalostech a dovednostech YPEF