+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Mimořádný termín didaktických testů MZ - spádová škola

Naše škola byla určena jako spádová pro konání mimořádného termínu společné části MZ – didaktických testů. Níže máte uvedeny data a časy konání jednotlivých zkoušek. Pro potřeby konání didaktických testů není potřeba žádné testování na COVID – 19. Bližší informace o zkušebních učebnách obdržíte při příchodu do školy.

Do školy se dostavte s dostatečným předstihem.

Mimořádný termín je určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspěli (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluvili řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

 

DATUM KONÁNÍ

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY

ČASOVÝ LIMIT ZKOUŠKY

7. července 2021

Matematika

 9:00

135 min.

7. července 2021

Anglický jazyk

 14:30

110 min. (40 + 70 min.)

8. července 2021

Český jazyk a literatura

 9:00

85 min.

9. července 2021

Matematika rozšiřující

 9:00

150 minut

9. července 2021

Francouzský jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

9. července 2021

Německý jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

9. července 2021

Ruský jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

9. července 2021

Španělský jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.