+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vyhlášení voleb do Školské rady

 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec,

příspěvková organizace

náměstí Svobody 318

696 81 Bzenec

Mgr. Libor Marčík

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 167 odst. 2, a na základě Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, na základě usnesení č. 8147/15/R123 ze dne 19. 11. 2015

 

v y h l a š u j e

 

volby do Školské rady Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace,

náměstí Svobody 318

 

ve dnech 28. 06. a 29. 06. 2021

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318, proběhnou tajným hlasováním v budově školy na náměstí Svobody 318, dne 28. 06. 2021 v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. a v budově školy odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 dne 29. 06. 2021 v době od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Volby pedagogických pracovníků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318, proběhnou tajným hlasováním dne 28. 06. 2021 v době od 10:30 hod. do 15:00 hod. a odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 dne 29. 06. 2021 v době od 10:30 hod. do 15:00 hod.

Volby zletilých žáků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318, proběhnou tajným hlasováním v budově školy na náměstí Svobody 318 dne 28. 06. 2021 v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. a v budově odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 dne 29. 06. 2021 v době od 8:00 hod. do 10:00 hod.

Kandidátem na člena Školské rady (dále jen kandidát) může být každý občan plně svéprávný. Lhůta uplatňování kandidatur na člena Školské rady Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, je do 22. 06. 2021 do 12:00 hod.

Kandidáty lze uplatňovat písemně na adresu školy nebo na e-mailové adrese: info@sosbzenec.cz

 

Mgr. Libor Marčík

ředitel Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec,

příspěvkové organizace