+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Závěrečné zkoušky - písemná část zkoušky se nekoná!

Vážení žáci a rodiče,

závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se za běžné situace skládá ze zkoušky praktické, písemné a ústní.

Vzhledem k trvající mimořádné situaci a faktu, že se žáci v 1. pololetí tohoto školního roku vzdělávali především distančním způsobem, rozhodl proto ředitel školy o závěrečné zkoušce takto:

Závěrečná zkouška se bude skládat pouze ze dvou dílčích zkoušek a to zkoušky  praktické a ústní.

Písemná část zkoušky nebude realizována!