+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Přijímací zkoušky na maturitní obory se konat nebudou...

Vážení žáci a rodiče,

v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou. 

 

Odůvodnění: 

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení je nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů stanoveným ředitelem do oboru vzdělání a formy vzdělávání, ředitel školy si vyhrazuje možnost rozhodnout o nekonání stanovené školní přijímací zkoušky.