+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Základní hygienická pravidla pro realizaci výuky ve šk....

Základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem školství pro realizaci výuky ve školním roce 2020/2021

 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Žáci jsou povinni dodržovat:

1.  Zásady osobní , pracovní a respirační hygieny, tj.

2.  O přestávkách dodržovat bezpečný odstup od ostatních žáků (pokud je to možné) a nevytvářet smíšené skupinky žáků.

3.  Důsledně sledovat svůj zdravotní stav v souvislost s nemocí Covid-19.

4.  Škola od žáků před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

5.  Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování  a odborný výcvik vykonáváno. Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, nebude omezen rozsah praktického vyučování a odborného výcviku.

6.  Jsou-li příznaky nemoci Covid-19 patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy.