+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Změna zdravot. stavu

Rodič (zákonný zástupce) je povinnen školu vždy neprodleně informovat o změně zdravotního stavu žáka.