+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Zahradník (41-52-H/01)

Kód: 41 – 52 – H/01 Jednoleté zkrácené studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Obor bude otevřen pouze při dostatečném počtu uchazečů.

Je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent učebního oboru zahradník se uplatní při výkonu povolání zejména v zahradnických firmách, technických firmách, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Dále mohou vykonávat odborné práce v tvorbě, správě a ochraně zeleně, v obchodních společnostech, službách a firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností. Rovněž se uplatní při prodeji a aranžování květin.

Výsledky vzdělávání

Absolvent v oblasti výkonu profese zvládne:

Způsob ukončení vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Stanovení témat, obsahu, formy a pojetí závěrečných zkoušek i stanovení termínu jejich konání je v kompetenci ředitele školy a řídí se platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

 

Učební plán:

Kód a název oboru vzdělání: 41-52-H/01 Zahradník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: 1 rok, denní