+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Výrobce potravin

Kód: 29-51-H/01 - Jednoleté zkrácené denní studium s výučním listem

Specializace:

kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem.

Výhodou absolvování oboru je možnost nastoupení do zaměstnaneckého poměru v některé z významných potravinářských firem v regionu ihned po ukončení studia.

Záruka získání perspektivního zaměstnání!  

Vstupní předpoklady žáků:

Organizace výuky:

Charakteristika  oboru: 
Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na příslušné potravinářské výrobky, tj. cukrovinkářské nebo konzervárenské. Žáci zvládnou technologické postupy a činnosti související s přípravou a úpravou surovin a jejich zpracováním na příslušné potravinářské výrobky, naučí se skladovat, balit a expedovat hotové výrobky, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin. Odborný výcvik bude realizován ve spolupráci s nejvýznamnějšími cukrovinkářskými a konzervárenskými firmami v regionu. 

Uplatnění absolventů v oboru: 
Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin v kvalifikované pozici pracovníka v příslušné potravinářské výrobě cukrovinkářské nebo  konzervárenské.

 

Kód a název oboru: 29-51-H/01  Výrobce potravin

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Délka a forma vzdělávání: 1 rok denního studia