+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Úpravy ŠVP od 1. 9. 2018

Od 1. září 2018 dochází k úpravám školních vzdělávacích programů:

1)  

oboru Cukrář a Kuchař číšník vydáním nové verze pro 1. a 2. ročník

oboru Rybář, Lesní mechanizátor, Zahradník vydáním dodatku pro 1. a 2. ročník

Ke změnám došlo na základě:

Změny ŠVP se týkají:

 - úpravy transformačních tabulek o disponibilní hodiny

 - úpravy hodinové dotace v učebním plánu

 - úpravy učebních osnov předmětů

- úpravy ukončování studia závěrečnou zkouškou

 

2)

oboru Hotelnictví a Ekologie a životní prostředí vydáním dodatku ke stávající verzi

Ke změnám došlo na základě:

Změny ŠVP se týkají:

 - úpravy učebních osnov předmětů

 - úpravy podmínek pro ukončení vzdělávání maturitní zkouškou

 

3)

oboru Potravinářská výroba, Zahradnické práce a Cukrář zkrácené studium vydáním dodatku

Ke změnám došlo na základě:

Změny ŠVP se týkají:

 - úpravy ukončování studia závěrečnou zkouškou

 

Úpravy ŠVP byly projednány ve Školské radě dne 20. 6. 2018.

Nové verze školních vzdělávacích programů jsou umístěny na veřejně přístupném místě v elektronické podobě ve vestibulu školy na náměstí Svobody k nahlédnutí.

 

Nabývají účinnosti od 1. září 2018.

 

Ve Bzenci 27. 8. 2018                                                                                         Mgr. Libor Marčík, ředitel školy