+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Rybář (41-53-H/01)

3-letý obor pro žáky 9.tříd ZŠ

Do učebního oboru „Rybář“ jsou přijímáni žáci bez přijímacích  zkoušek. Při výběrovém řízení  se klade důraz na prospěch ze základní školy, hlavně z přírodovědných předmětů.

Žáci jsou připravováni pro chov sladkovodních ryb v rybnících různých druhů a velikostí, v rybolovných zařízeních  a vodních tocích. Jsou schopni provádět  fyzikálně – chemické rozbory vody, znají zásady plemenářské práce v chovu ryb, ovládají technologii umělých výtěrů a jsou schopni řídit provoz rybích líhní. Ovládají pracovní postupy při zpracování ryb, distribuci a prodej ryb, umí posoudit  zdravotní stav ryb a aplikovat léčiva, vypočítávat krmné dávky, umí provádět meliorační zásahy, vápnění a hnojení, opravovat sítě, ovládají opravy a údržbu provozního zařízení  rybníků, sádek a odchovných zařízení, chov vodní drůbeže a akvarijních ryb. Mají znalosti o rybářských revírech, ovládají základy ekonomiky a umí vést předepsanou evidenci.   

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Zdravotní podmínky pro přijetí: vadí závažná onemocnění  a poruchy pohybového systému, nemoci srdce a oběhové soustavy znemožňující středně velkou zátěž, chronické nemoci dýchacích cest a plic, alergie, epileptické syndromy, kolapsové stavy, závažné poruchy vidění  a zorného pole a závažná onemocnění vylučující práce ve vlhku a chladu.

Používané ochranné pracovní prostředky: Jedná se zejména o ochranné pracovní oblečení a obutí.

Pracovní prostředí: je v převážné míře na rybnících a rybolovných nádržích, dále v líhních, na vodních  tocích, dílnách  a trenažérech pro motorové pily, zařízeních na zpracování ryb, v akvaristických místnostech.

Získání pracovních znalostí a dovedností:  je ověřeno závěrečnou zkouškou. Absolvent bude kvalifikován pro následující činnosti:

Chov a zpracování ryb

Provozy přidružené rybářské výroby

Práce ve firmách zabývajících se zemědělskou a lesní výrobou