+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

přihláška DM

Zájemci o ubytování v Domově mládeže střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizaci, ve školním roce 2021-2022, doručí vyplněnou přihlášku do domova mládeže nejpozději do 31. 5. 2021 na adresu školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec.

Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží písemné vyrozumění o přijetí současně s pokyny k nástupu do DM nejpozději do 30. 6. 2021.