+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Potravinářská výroba (29-51-E/01)

3-letý obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci zvládnou technologii jednodušších cukrářských výrobků z pevných těst, listového těsta, pálené a šlehané hmoty. Součástí výuky je také prodej cukrářských výrobků, modelování a zdobení dortů. O dobré úrovni výuky svědčí umístění v celostátní soutěži odborných dovedností - dvě 1. místa. Po závěrečné učňovské zkoušce obdrží absolventi učebního oboru výuční list.

Žáci získají znalosti a dovednosti:

Teoretické vyučování a odborný výcvik se pravidelně střídá v týdenních cyklech.

Odborný výcvik probíhá ve velmi dobře vybavené cukrářské dílně školy pod vedením zkušených mistrů. 

Po ukončení přípravy v oboru potravinářská výroba po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží výuční list.