+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Podnikání (64-41-L/51)

2-leté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

Pro absolventy tříletých oborů vzdělání (především obory potravinářství, obchodu a služeb, v technických povoláních, zemědělství a lesním hospodářství), kteří si prohloubí znalosti v předmětech svého oboru, ekonomii, účetnictví, marketingu, zakládání a řízení firem, výpočetní technice, cizích jazycích, právu a psychologii.

Znalosti a dovednosti:

• rozšíření znalostí ve vybraných všeobecných předmětech
• rozšíření znalostí cizího jazyka, možnost studia dalšího cizího jazyka
• prohloubení znalostí v účetnictví, managementu a marketingu
• prohloubení znalostí ve zvolené specializaci
• obsluha počítače
• základy práva a psychologie
• možnost státních zkoušek v psaní na stroji

Podmínky přijetí:

• Řádně vyplněná přihláška ke studiu potvrzená školou nebo doložená kopií závěrečného  vysvědčení a výučního listu.
• Úspěšné ukončení příslušného učňovského oboru
• O přijetí uchazečů rozhoduje ředitel školy podle výsledků přijímacího řízení

Studium končí maturitní zkouškou a žáci obdrží maturitní vysvědčení.